Прожекционни екрани

ПРОЖЕКЦИОННИ ЕКРАНИ ЗА ДОМАШНО КИНО И ПРЕЗЕНТАЦИИ. ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ АВТОМАТИЧНИ ( МОТОРИЗИРАНИ ) И СТАЦИОНАРНИ ЕКРАНИ ЗА ОФИСИ  И ДОМАШНО КИНО. АКУСТИЧНО ПРОЗРАЧНИ, ALR ( ОТРАЗЯВАЩИ САМО НАСОЧЕНА СВЕТЛИНА ) ,ЕКРАНИ ЗА ЗАДНА ПРОЖЕКЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗА ДОМАШНО КИНО.


ТС Мултимедия